Tin tức sự kiện/Chi tiết
[+] Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
Hải Phòng, ngày 24 tháng 08 năm 2011

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 88/GCNCB – UBCKNN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 23/08/2011)

 

1-           Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

2-           Địa chỉ trụ sở chính: Số 71, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

3-           Số điện thoại: 031. 3745632

4-           Số Fax: 031. 3745053

5-           Cổ phiếu chào bán:

-          Tên cổ phiếu:  Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

-          Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu

-          Số lượng đăng ký chào bán: 1.000.000 cổ phần

6-           Khối lượng vốn cần huy động:  11.600.000.000 đồng

7-           Mục đích huy động vốn: Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành này là 11.600.000.000 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư mua máy móc thiết bị cho các phân xưởng Nang mềm và thuốc uống theo tiêu chuẩn GMP – WHO và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục đích sử dụng vốn nêu trong Phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

8-           Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu:

Phát hành 1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo danh sách được chốt theo tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1 (Có nghĩa là mỗi cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu 02 cổ phần thì được 01 quyền mua, với 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phần mới) với giá phát hành 11.600 đồng/cổ phiếu.

9-           Số lượng đăng ký mua tối thiểu: Đối với nhà đầu tư trong nước: Không hạn chế; Đối với nhà đầu tư nước ngoài: Theo quy định của pháp luật.

10-       Ngày chốt danh sách cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phiếu: 31/08/2011.

11-       Thời hạn nhận đăng ký mua/Phân phối cổ phiếu:  

+  Thời hạn chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 01/09/2011 đến ngày 23/09/2011

+ Thời hạn đăng ký đặt mua cổ phiếu và nộp tiền mua: Từ ngày 01/09/2011 đến ngày 30/09/2011.

12-       Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:

Cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ.

13-       Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

*  Công ty Cổ phần Dược phẩm Hải Phòng

Địa chỉ: Số 71, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

                Điện thoại: 031. 3745632                              Fax: 031. 3745053

                 Web: http://www.haipharco.com C TƯ VẤ

*  Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

               Trụ sở chính

     Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

     Điện thoại: 04.7737 070/ 2717 171                                     Fax: 04.7739 058

     Email:           fptsecurities@fpts.com.vn                       Website: www.fpts.com.vn

14-       Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-          Tên ngân hàng: Ngân hàng Công thương Hồng Bàng Hải Phòng

-          Số tài khoản: 179010000003346

-          Địa chỉ: 90 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng - Tp. Hải Phòng.

-          Chủ tài khoản: Công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng.

Trân trọng thông báo.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HẢI PHÒNG

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

TRẦN VĂN HUYẾN

admin

9/15/2011 5:33:09 PM


Bài viết mới hơn: