Công ty cổ phần dược phẩm Hải Phòng

Địa chỉ trụ sởchính: Số 71, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

Mã số thuế : 0200140269

Số điện thoại: 0225. 3745632

Số Fax: 0225. 3745053